Polna zrelost ženki je moment kada ženka prvi put manifestuje estrus (polni žar, gonjenje, teranje), a to se kod kuja dešava sa 6 do 24 meseca starosti (prosečno 9 do 10) što zavisi pre svega od rase. Polna zrelost u mužijaka javlja se sa 6 meseci starosti. Tokom godine kuja u većini slučajeva ima dva estrusa, mada se kod nekih rasa estrus javlja samo jednom godišnje. Kod kuja koje se drže u zatvorenim prostorima tj. u kućnim uslovima, estrusi se mogu javljati više puta godišnje. Period između dva estrusa često varira, čak i kod iste kuje, a prosečni vremenski interval između dva estrusa iznosi 5 do 8 meseci (fiziološki parametri 4 do 12 mes.). Za vreme polnog ciklusa i estrusa dolazi do značajnih fizioloških, histoloških i morfoloških promena ženskih polnih organa i promena neurohormonalnog sistema. Polni (estrusni) ciklus ženki sastoji se iz 4 faze : proestrus, estrus, diestrus i anestrus.

Određivanje faze polnog ciklusa je veoma bitno u planiranju optimalnog momenta uparivanja . Za određivanje faze polnog ciklusa kuja mogu poslužiti sledeće metode: 1. Vaginalna citologija je rutinska metoda. Mikroskopskim pregledom brisa sluznice vagine određuje se dominacija površnih ćelija sluznice vagine i zapažaju se promene u građi i izgledu ćelija vaginalnog brisa na osnovu čega se određuje faza polnog ciklusa. 2. Određivanje koncetracije hormona u krvi, primarno luteinizirajućeg hormona i/ili progesterona kojom se pouzdano određuje u kojoj fazi polnog ciklusa se kuja nalazi.

Nakon određivanje faze i idealnog dana ciklusa, dolazi do sparivanja mužjaka i ženke. Kod mastifa se praktikuje veštačko osemenjavanje. Graviditet u kuja traje 58 do 64 dana (normalne vrednosti su 56 do 68 dana), što zavisi od momenta ovulacije, rase, broja plodova itd. Najčešće metoda dijagnostike graviditeta je ultrazvuk. Ovom metodom se već sa tri nedelje može pouzdano utvrditi skotnost.

Normalna telesna temperatura u kuja iznosi 38 do 38.5°C,a pred porođaj dolazi do pada telesne temperature koja tada iznosi 36.8 do 37.2 što ukazuje da se bliži porođaj. Telesnu temperaturu je potrebno meriti već od 58. dana graviditeta kako bi se na vreme uočili prvi znaci porođaja. Telesna temperatura se vraća na normalu ili nešto višu za 12 do 24 časa nakon porođaja. Nekoliko sati pred porođaj kuja izgubi apetit ili čak odbija hranu, uznemirena je, trese se, liže vulvu, sprema leglo, naliva mleko i ponekad izgleda kao da je bolesna, a može čak i da povraća. Neke kuje ovaj period prođu bez nekih većih promena u ponašanju. Prilikom porođaja uglavnom nije potrebna čovekova pomoć ali svakako treba nadgledati porođaj, naročito kod kuja koje se prvi put štene.