Klub engleskih mastifa – Srbija je sportska i stručna neprofitabilna organizacija dobrovoljno učlanjenih odgajivača, vlasnika i ljubitelja pasa rase engleski mastif osnovana kao sekcija koja deluje pod okriljem Kinološkog društva „Rojal klub“ iz Novoga Sada, a u skladu sa Statutom Kinološkog saveza Srbije.

Ciljevi rada sekcije su: Promovisanje kinološkog sporta i psa rase engleski mastif, unapređenje razvoja rase engleski mastif po važećem standardu FCI, edukacija članova, odgajivača i ljubitelja rase, sprovodjenje kinoloških takmičenja, izložbi i drugih oblika promocije rase, unapređenje kontakata između odgajivača i zainteresovanih lica, pomoć i angažovanje u kontaktu sa stranim klubovima.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva klub sprovodi sledeće aktivnosti: Organizuje, sam ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare, kurseve i druge oblike edukacije u vezi kupovine i odgajanja pasa rase engleski mastif, sarađuje sa stručnim udruženjima, privrednim društvima i lokalnom samoupravom, organizuje i učestvuje na drugim skupovima koji promovišu rasu engleski mastif, edukuje i informiše članstvo o propisanim odlukama uzgoja pasa i pasmine u duhu zakona, organizuje, sam ili u zajednici sa drugim organizacijama interne (klubske) izložbe, nadmetanja i takmičenja pasa rase engleski mastif, sprovodi i stara se o očuvanju priploda i održavanju rase engleski mastif.

sl29